TOUR TRUNG QUỐC 6N5Đ (THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – GẤU TRÚC – LẠC SƠN) (KH: 04/2024)

18.190.000 

TOUR TRUNG QUỐC 6N5Đ

Hành trình: THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – GẤU TRÚC – LẠC SƠN

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 04/2024

Tư vấn 24/7